אתר ההנצחה לספינת המעפילים אלטלנה
HPIM0389.JPG
שביל הגישה אל האנדרטה
HPIM0390.JPG
אנדרטה
Rotation of HPIM0391.JPG
יעקב מרקל המדריך