בעקבות נאפוליון ביפו העתיקה
agami1.jpg
agami1.jpg
agami2.jpg
agami2.jpg
agami3.jpg
agami3.jpg
agami4.jpg
agami4.jpg
agami5.jpg
agami5.jpg
agami6.jpg
agami6.jpg
agami.jpg
agami.jpg
npoleon1.jpg
ביקור המחבר

ליד התמונה בלובר
npoleon2.JPG
npoleon2.JPG
sign2.JPG
sign2.JPG
sign4.JPG
sign4.JPG
Tomb in hellena.jpg
Tomb in hellena.jpg
sign.JPG
sign.JPG
sign1.JPG
sign1.JPG
sign3.JPG
sign3.JPG
 
cannon.JPG
cannon.JPG